Plný text rezolúcie, prijatej na kongrese ukrajinského frontu v Charkove

Posted: 23. február 2014 in Zahraničná politika, preklady
Tags: , , , , , ,

22.februára, 18:08

Nelegálne ozbrojené skupiny nezložili zbrane. Pokračujú v obsadzovaní ústredných orgánov štátu, zabíjaní civilistov a zamestnancov poriadkových síl. Najvyššia rada Ukrajiny pracuje v prostredí teroru, pod hrozbou použitia zbraní a zavraždenia. Rozhodnutia ukrajinského parlamentu, prijaté v týchto podmienkach, vyzýva k pochybnosti o ich dobrovoľnom rozhodovaní, legitimity a zákonnosti.

Ústredné orgány štátu sú paralyzované. Pre obdobie do ustanovenia ústavného poriadku, zákonnosti a zabezpečenia normálnych podmienok práce poslancov bez hrozby im a členom rodiny,my, orgány miestnych samospráv všetkých úrovní, Najvyššia rada AP (parlamentu autonómie) Krymu a Sevastopoľská mestská rada, sme rozhodli vziať na seba zodpovednosť za zabezpečenie ústavného poriadku, zákonnosti práv občanov a ich bezpečnosti na svojich teritóriách.

Do ustanovenia ústavného poriadku a zákonnosti v krajine, legitimizácie práce ústredných orgánov vlády, celú vládu na miestach berú na seba orgány miestnej samosprávy.

Regionálnym, okresným radám a Sevastopoľskej mestskej rade, Vrchnej Rade AP Krym – odovzdávame delegovanú plnú moc orgánom štátnej výkonnej moci.

Schôdzky, vrátane rokovaní prejednávať na zasadnutiach regionálnych rád,Vrchnej rady AP Krym, Sevastopoľskej mestskej rady.

Obraciame sa k miestnym orgánom činným v trestnom konaní. Vzhľadom na nedostatok koordinácie v práci ústredných štruktúr a možnosti ich zákonnej práce, zabezpečiť tesnú súčinnosť s miestnymi orgánmi moci, kvôli zaisteniu bezpečnosti občanov pri rešpektovaní zákonných práv a ochrany ústavnosti.

Odporúčame obyvateľom organizovať sa kvôli súčinnosti s miestnymi poriadkovými orgánmi.

Obraciame sa k ozbrojeným silám Ukrajiny : Zostať na miestach dislokácie, zabezpečiť ochranu skladov zbraní, munície a vojenským vybavením. Nezasahovať do roztržiek a konfliktov.

Ponúkame poslancom Ukrajinskej najvyššej rady návrat do svojich volebných obvodov a prácu s voličmi na mieste, do plného ustanovenia zaručenej bezpečnosti a stability práce najvyššieho zákonodarného orgánu štátu.

Obraciame sa ku krajinám, garantom územnej celistvosti a bezpečnosti Ukrajiny, – vaše povinnosti nie sú splnené. Územná celistvosť a bezpečnosť je ohrozená. Páť jadrových elektrární, 15 jadrových reaktorov sa stalo predmetom priamej hrozby zo strany extrémistov a teroristov. Dôsledky môžu byť nepredvídateľné.

Je potrebné zabezpečiť bezpečnosť občanov a normálnu prácu orgánov miestnej samosprávy, na ustanovenie ústavnosti a zákonnosti na území celej Ukrajiny.

Táto rezolúcia je prístupná pre všetky orgány miestnej samosprávy, meniť a dopĺňať sa bude v súlade s politickou situáciou.

1358766

Zdroj: http://belarus-eot.livejournal.com/22820.html

Comments
 1. Peter Slovák hovorí:

  Turčan, si len propagandistický táraj …
  tvoj príspevok s dejinami i srealitou nemá veľa spoločné.
  Stalin sa postavil chazarskej “Ruskej” dume, ak by sa tak nestalo, dávno by tu bol NWO …
  CIA agent Gorbačov, exilanti Trockij a Lenin atď. …
  RUSI chránia SLOVANOV, či sa ti to páči, alebo nie …
  RUSKO má vyššie ciele ako židochazarský sionistický spolok …

 2. Turčan hovorí:

  Vnútropolitický proces v Ukrajine cez primárny stav v Kijeve je s pohľadu jeho vzniku a priebehu jednym z najzložitejších príkladov toho, čo spôsobil rozpad ZSSR a nedomyslenosť politikov ZSSR za roky 1986-1990 z hľadiska dopadov na ťažko vydobitú strategickú rovnováhu v Európe po jeseni 1945…Po roku 1956 – roky neriešené “sovietske” problémy až po ČERNOBYĽ “86 – akoby boli predzvesťou ťažkých čias ZSSR a RUSKEJ federatívnej republiky….a všetko ako “odkaz či pomsta STALINA…Dobré úmysly Gorbačova a nedomyslenie PRAVDY o perestrojke a jej eurodopadoch na vnútornú stabilitu RVHP a Waršavskej dohody … svojim spôsobom ako USA- vynúteným scenárom s eskaláciou napätia – donútila ZSSR na čele s Gorbačovom na hľadanie kompromisu – ako vedome voleného menšieho zla akým sa začalo exponovať NEBEZPEČIE jadrového či hviezdneho konfliktu USA a ZSSR! Lenže tento ústupový kompromis doniesol zo sebou vnútorné oslabenie politického a tým i strategického vplyvu ZSSR na štáty východného bloku a ich totálnu nepripravenosť na zvládnutie novej situácie, keď od GORBAČOVA dostali volné ruky na samoriešenie si svojich vnútorných problémov – čo len za roky 1956 -1986…toľko terazky -24.2.2014 -8,56

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *